Agile Programme Management

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w środowiskach projektowych, wykorzystujących koncepcję zwinnego zarządzania programami i projektami Agile, odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad inicjatywami o dużej skali, składających się z wielu projektów.

Zarządzanie programami, oznacza zarządzanie grupą projektów w sposób właściwie skoordynowany i dzięki temu umożliwiający osiągnięcie lepszych rezultatów i dodatkowych korzyści niż można byłoby osiągnąć zarządzając każdym z projektów z osobna.

Szkolenie szczególnie polecane członkom wyższego kierownictwa, kierowników programów oraz pracowników biur projektów oraz managerów zainteresowanych zwinnym zarządzaniem programami AgilePgM®.
The APMG-International AgilePgM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
AgilePgM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Ltd. All rights reserved

APMG International™ APMG International is a trade mark of the APM Group Limited. All rights reserved.

Planowanie i Kontrola Kosztów Projektu

Szkolenie skierowane do kierowników projektów i programów, planistów, wsparcia kierownika projektu, pracowników biura projektów i liderów zespołów. Szkolenie uczestnikom daje wytyczne jak sterować projektem począwszy od fazy inicjacji, poprzez realizację do zamknięcia projektu.

Zarządzanie Wymaganiami IT

Szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy na temat poprawnych metodycznie i efektywnych sposobów zbierania, priorytetyzowania i dokumentowania wymagań oraz uczy jak dobrać metodę pracy w tym zakresie odpowiednią dla projektu oraz zastosowanego podejścia zarządczego.

Przygotowanie do egzaminu PMP®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, dostarcza przekrojowej wiedzy z obszaru zarządzania projektami według standardu PMI® (Project Management Institute) oraz kompleksowo przygotowuje do prestiżowego egzaminu PMP® (Project Management Professional).

PeopleCert DevOps Fundamentals®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów z zakresu rozwoju oprogramowania, członków zespołów IT, analityków biznesowych, kierowników projektów i produktów oraz każdego, kto chce poznać zasady DevOps i efektywnie pracować w środowisku DevOps. Szkolenie zapewnia wiedzę i właściwe rozumienie terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz sposobu efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi w podejściu full-stack.

APMG International Project Planning & Control™ Planowanie i sterowanie projektem (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie skierowane do kierowników projektów i programów, planistów, wsparcia kierownika projektu, pracowników biura projektów i liderów zespołów.
The APMG International Project Planning & Control and Swirl Device is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
The APMG International and swirl device logo is a trade mark of the APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
The APMG International Project Planning & Control and Swirl Device is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
APMG International Project Planning & Control is a trademark of The APM Group Limited, All rights reserved.

AgileBA® Foundation

Szkolenie przeznaczone dla Analityków Biznesowych i Systemowych, Product Ownerów, Deweloperów, Scrum Masterów oraz Managerów zaangażowamych w projekty Agile. Metodyka AgileBA jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za tworzenie produktów projektów zarządzanych zwinnie. Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgileBA® Foundation.
The APMG-International AgileBA and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
AgileBA® AgileBA is a registered trademark of Agile Business Consortium Ltd. All rights reserved

AgilePM® Practitioner

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą metodyki zwinnego zarządzania projektami AgilePM® i zdobyć certyfikat AgilePM® Practitioner. Szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, w tym kadrze zarządzającej, kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych zarządzanych niedyrektywnie.
The APMG International and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium. All rights reserved.

AgilePM® Foundation

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w środowiskach projektowych, wykorzystujących koncepcję zwinnego zarządzania projektami Agile.
Metodyka AgilePM® polecana jest osobom odpowiedzialnym za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów realizowanych zwinnie, w tym kadrze zarządzającej przedsiębiorstw, Kierownikom Projektów oraz Scrum Masterom i członkom zespołów projektowych.
Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym zdobycie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.
The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved. AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium. All rights reserved.