Rozliczanie Czasu Pracy w oparciu o Jira Tempo Timesheet

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za rozliczenie czasu pracy i korzystających w tym zakresie z Jira Tempo Timesheet w tym do pracowników Działów Kadr i Płac oraz wszystkich użytkowników Attlasian Jira i członków zespołów projektowych (tradycyjnych i zwinnych) korzystających z JIRA.

PeopleCert DevOps Fundamentals®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów z zakresu rozwoju oprogramowania, członków zespołów IT, analityków biznesowych, kierowników projektów i produktów oraz każdego, kto chce poznać zasady DevOps i efektywnie pracować w środowisku DevOps. Szkolenie zapewnia wiedzę i właściwe rozumienie terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz sposobu efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi w podejściu full-stack.

Excel Zaawansowany – Analiza i Prezentacja Danych dla Analityków i Kontrolerów Finansowych

Szkolenie przeznaczone dla osób które:
– pracują z dużą ilością danych
– chcą łączyć dane z różnych źródeł z użyciem Ms Excel
– chcą wykonywać szybkie analizy na dużych ilościach danych (z wykorzystaniem tabel przestawnych)
– chcą prezentować dane i wyniki analiz w sposób profesjonalny i czytelny (z uwzględnieniem dynamiki wykresów)
– chcą osiągnąć zaawansowany poziom wykorzystania dostępnych funkcji i funkcjonalności w Ms Excel

Excel Zaawansowany – Dashboardy Menedżerskie w Prezentacji Wyników Analiz

„Szkolenie przeznaczone dla osób które:
– muszą w sposób błyskawiczny przygotowywać raporty oraz prezentacje
– chcą wyprzedzać oczekiwania kadry menadżerskiej co do prezentacji i analizy danych
– chcą dostarczać najważaniejsze informacje w formie graficznych i przejrzystych wizualizacji
– chcą prezentować dane w sposób dynamiczny i atrakcyjny

Confluence Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla obecnych oraz przyszłych użytkowników i administratorów Confluence. Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności w obsłudze Confluence w zakresie możliwym do administrowania.

Confluence Podstawowy

Szkolenie skierowane do użytkowników systemu Confluence, członków zespołów wykorzystujących narzędzie Confluence, członków PMO, a także do twórców i użytkowników intranetu.

Administracja Atlassian JIRA

Szkolenie przeznaczone jest dla obecnych oraz przyszłych administratorów JIRA. Szkolenie pozwala zapoznać się z narzędziem JIRA w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z niego w roli administratora.

Atlassian JIRA dla Użytkowników

Szkolenie skierowane do użytkowników JIRA, członków zespołów projektowych (tradycyjnych i zwinnych) korzystających z Atlassian JIRA. Szkolenie pozwala zapoznać się z narzędziem JIRA w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie w roli Usera.