Modelowanie Architektury Korporacyjnej

Szkolenie obejmuje język modelowania Architektury Korporacyjnej (AK) wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej). Modelowanie AK wspierane jest przez róźne obecnie dostępne narzędzia informatyczne do modelowania AK. Umożliwia zamodelowanie relacji pomiędzy domeną biznesową i domeną aplikacji, czego w sposób bezpośredni nie umożliwia UML lub BPMN. Celem szkolenia jest zapoznanie z językiem modelowania AK w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w tworzeniu modeli.

Modelowanie BPMN 2.0

BPMN jest notacją graficzną służąca do opisywania procesów biznesowych, do zalet której należą jednoznaczność, przydatność do modelowania procesów na potrzeby oprogramowania oraz szerokie wsparcie narzędziowe. Szkolenie umożliwia zapoznanie z notacją BPMN 2.0 w stopniu umożliwiającym modelowanie procesów biznesowych.

Modelowanie UML

UML jest językiem wykorzystywanym do modelowania systemów informatycznych stworzony w połowie lat 90-tych i rozwijany do dziś przez Object Management Group. Celem szkolenia jest zapoznanie z UML w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w modelowaniu biznesowym (modelu dziedziny, zbieranie i dokumentowanie wymagań) oraz modelowaniu oprogramowania.

Zarządzanie Wymaganiami IT

Szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy na temat poprawnych metodycznie i efektywnych sposobów zbierania, priorytetyzowania i dokumentowania wymagań oraz uczy jak dobrać metodę pracy w tym zakresie odpowiednią dla projektu oraz zastosowanego podejścia zarządczego.

PeopleCert DevOps Fundamentals®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów z zakresu rozwoju oprogramowania, członków zespołów IT, analityków biznesowych, kierowników projektów i produktów oraz każdego, kto chce poznać zasady DevOps i efektywnie pracować w środowisku DevOps. Szkolenie zapewnia wiedzę i właściwe rozumienie terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz sposobu efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi w podejściu full-stack.