Agile Programme Management

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w środowiskach projektowych, wykorzystujących koncepcję zwinnego zarządzania programami i projektami Agile, odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad inicjatywami o dużej skali, składających się z wielu projektów.

Zarządzanie programami, oznacza zarządzanie grupą projektów w sposób właściwie skoordynowany i dzięki temu umożliwiający osiągnięcie lepszych rezultatów i dodatkowych korzyści niż można byłoby osiągnąć zarządzając każdym z projektów z osobna.

Szkolenie szczególnie polecane członkom wyższego kierownictwa, kierowników programów oraz pracowników biur projektów oraz managerów zainteresowanych zwinnym zarządzaniem programami AgilePgM®.
The APMG-International AgilePgM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
AgilePgM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Ltd. All rights reserved

APMG International™ APMG International is a trade mark of the APM Group Limited. All rights reserved.

Sztuczna Inteligencja w Biznesie – interaktywne szkolenie z elementami Data Thinking i Role-Play

Szkolenie pozwala spojrzeć na wyzwania Sztucznej Inteligencji z perspektywy technicznej, biznesowej i prawnej. Aspekt techniczny jest wzbogacony o interaktywne notatniki, co w raz z dopasowanymi ćwiczeniami pozwala zrozumieć, a nawet „poczuć” bolączki inżynierów. Aspekt biznesowy dotyka zarówno analizy przypadków użycia Sztucznej Inteligencji w biznesie jak i metodyk prowadzenia tego typu projektów. Ta część jest wzbogacona licznymi mini-warsztatami (elementy Design/Data Thinking, sesje Role-Play), co pozwala na empiryczne doświadczenie realnych problemów projektowych. Aspekt prawny ma na celu pokazanie, że problemy prawne są ważne, ale nie należy się ich bać …

Data Science, Podejście Praktyczne – szkolenie podstawowe

Szkolenie przeznaczone dla analityków biznesowych i systemowych, dla ekspertów IT (programistów, architektów) i dla wszystkich innych zainteresowanych tematyką Data Science. Szkolenie pozwala na zapoznanie się z podstawami języka Python oraz z bibliotekami Pandas i Matplotlib – opanowanie tych narzędzi jest podstawą dla bardziej zaawansowanych technik prezentowanych w ramach szkolenia „Data Science, Podejście Praktyczne – szkolenie zaawansowane”. Szkolenie nastawione jest na praktykę, zgodnie z koncepcją Learning-by-doing, uczestnicy szkolenia pracują w pętli: ćwiczenie, refleksja, zrozumienie i powtórzenie. Proces jest efektywny dzięki ciągłemu wsparciu z strony instruktora.

Data Science, Podejście Praktyczne – szkolenie zaawansowane

Szkolenie przeznaczone dla analityków biznesowych i systemowych, dla ekspertów IT (programistów, architektów). Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych technik analitycznych w kontekście Data Science, algortymów Machine Learning (ML), sposobów oceny jakości działania uzyskanych modeli predykcyjnych jak również technik umożliwiających ich wyjaśnianie. Szkolenie łączy w sobie aspekty teoretyczne z praktyczną, narzędziową realizacją modeli ML (Python). Uczestnicy mogą przejść od stanu „wiem i rozumiem” do stanu ‚potrafię zastosować i zrealizować”.

Planowanie i Kontrola Kosztów Projektu

Szkolenie skierowane do kierowników projektów i programów, planistów, wsparcia kierownika projektu, pracowników biura projektów i liderów zespołów. Szkolenie uczestnikom daje wytyczne jak sterować projektem począwszy od fazy inicjacji, poprzez realizację do zamknięcia projektu.

Rozliczanie Czasu Pracy w oparciu o Jira Tempo Timesheet

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za rozliczenie czasu pracy i korzystających w tym zakresie z Jira Tempo Timesheet w tym do pracowników Działów Kadr i Płac oraz wszystkich użytkowników Attlasian Jira i członków zespołów projektowych (tradycyjnych i zwinnych) korzystających z JIRA.

Modelowanie Architektury Korporacyjnej

Szkolenie obejmuje język modelowania Architektury Korporacyjnej (AK) wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej). Modelowanie AK wspierane jest przez róźne obecnie dostępne narzędzia informatyczne do modelowania AK. Umożliwia zamodelowanie relacji pomiędzy domeną biznesową i domeną aplikacji, czego w sposób bezpośredni nie umożliwia UML lub BPMN. Celem szkolenia jest zapoznanie z językiem modelowania AK w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w tworzeniu modeli.

Modelowanie BPMN 2.0

BPMN jest notacją graficzną służąca do opisywania procesów biznesowych, do zalet której należą jednoznaczność, przydatność do modelowania procesów na potrzeby oprogramowania oraz szerokie wsparcie narzędziowe. Szkolenie umożliwia zapoznanie z notacją BPMN 2.0 w stopniu umożliwiającym modelowanie procesów biznesowych.

Modelowanie UML

UML jest językiem wykorzystywanym do modelowania systemów informatycznych stworzony w połowie lat 90-tych i rozwijany do dziś przez Object Management Group. Celem szkolenia jest zapoznanie z UML w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w modelowaniu biznesowym (modelu dziedziny, zbieranie i dokumentowanie wymagań) oraz modelowaniu oprogramowania.

Zarządzanie Wymaganiami IT

Szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy na temat poprawnych metodycznie i efektywnych sposobów zbierania, priorytetyzowania i dokumentowania wymagań oraz uczy jak dobrać metodę pracy w tym zakresie odpowiednią dla projektu oraz zastosowanego podejścia zarządczego.