Planowanie i Kontrola Kosztów Projektu

Szkolenie skierowane do kierowników projektów i programów, planistów, wsparcia kierownika projektu, pracowników biura projektów i liderów zespołów. Szkolenie uczestnikom daje wytyczne jak sterować projektem począwszy od fazy inicjacji, poprzez realizację do zamknięcia projektu.

Rozliczanie Czasu Pracy w oparciu o Jira Tempo Timesheet

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za rozliczenie czasu pracy i korzystających w tym zakresie z Jira Tempo Timesheet w tym do pracowników Działów Kadr i Płac oraz wszystkich użytkowników Attlasian Jira i członków zespołów projektowych (tradycyjnych i zwinnych) korzystających z JIRA.

Modelowanie w Języku Archimate 3.1

Archimate jest językiem modelowania Architektury Korporacyjnej (AK) wspierającym opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej) zdefiniowanych w TOGAF. Archimate jest wspierany przez różne narzędzia informatyczne do modelowania AK. Umożliwia zamodelowanie relacji pomiędzy domeną biznesową i domeną aplikacji, czego w sposób bezpośredni nie umożliwia UML lub BPMN. Celem szkolenia jest zapoznanie z językiem Archimate 3.1 w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w tworzeniu modeli.

Modelowanie BPMN 2.0

BPMN jest notacją graficzną służąca do opisywania procesów biznesowych, do zalet której należą jednoznaczność, przydatność do modelowania procesów na potrzeby oprogramowania oraz szerokie wsparcie narzędziowe. Szkolenie umożliwia zapoznanie z notacją BPMN 2.0 w stopniu umożliwiającym modelowanie procesów biznesowych.

Modelowanie UML

UML jest językiem wykorzystywanym do modelowania systemów informatycznych stworzony w połowie lat 90-tych i rozwijany do dziś przez Object Management Group. Celem szkolenia jest zapoznanie z UML w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w modelowaniu biznesowym (modelu dziedziny, zbieranie i dokumentowanie wymagań) oraz modelowaniu oprogramowania.

Zbieranie i Dokumentowanie Wymagań

Szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy na temat poprawnych metodycznie i efektywnych sposobów zbierania, priorytetyzowania i dokumentowania wymagań oraz uczy jak dobrać metodę pracy w tym zakresie odpowiednią dla projektu oraz zastosowanego podejścia zarządczego.

PeopleCert DevOps Leadership®

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie, świadczenie i wykorzystywanie usług IT oraz menedżerów wszelkich dziedzin biznesu, w których usługi IT są krytyczne dla ich działania. Grupą docelową szkolenia są również osoby zaangażowane w projekty/programy transformacji dotykających działy i usługi IT.

Przygotowanie do egzaminu PMP®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, dostarcza przekrojowej wiedzy z obszaru zarządzania projektami według standardu PMI® (Project Management Institute) oraz kompleksowo przygotowuje do prestiżowego egzaminu PMP® (Project Management Professional).

Data Science, Podejście Praktyczne

Szkolenie przeznaczone dla analityków biznesowych i systemowych, dla ekspertów IT (programistów, architektów). Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych technik analitycznych w kontekście Data Science, algortymów Machine Learning (ML), sposobów oceny jakości działania uzyskanych modeli predykcyjnych jak również technik umożliwiających ich wyjaśnianie. Szkolenie łączy w sobie aspekty teoretyczne z praktyczną, narzędziową realizacją modeli ML (Python). Uczestnicy mogą przejść od stanu „wiem i rozumiem” do stanu ‚potrafię zastosować i zrealizować”.