Facylitacja warsztatów

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli i dziedzin, a także każdego, kto będzie prowadził warsztaty lub spotkanie robocze. Szkolenie jest szczególnie przydatne dla firm w trakcie transformacji do Agile.

Podstawy komunikacji społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy poprzez efektywną komunikację chcą zwiększyć własną skuteczność w przekazywaniu informacji oraz słuchaniu innych.

Kreowanie wizerunku zawodowego w social mediach

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby poznać metody wykorzystania nowych mediów w kreowaniu swojego wizerunku zawodowego oraz praktyczne aspekty tworzenia profili zawodowych na potrzeby procesów rekrutacyjnych.

Efektywne negocjacje

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją siłę negocjacyjną i podnieść kompetencje negocjacyjne. Szkolenie pozwala zwiększyć świadomość swojego stylu negocjacyjnego oraz przyswoić metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi.