Rozliczanie Czasu Pracy w oparciu o Jira Tempo Timesheet

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za rozliczenie czasu pracy i korzystających w tym zakresie z Jira Tempo Timesheet w tym do pracowników Działów Kadr i Płac oraz wszystkich użytkowników Attlasian Jira i członków zespołów projektowych (tradycyjnych i zwinnych) korzystających z JIRA.

Modelowanie Architektury Korporacyjnej

Szkolenie obejmuje język modelowania Architektury Korporacyjnej (AK) wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej). Modelowanie AK wspierane jest przez róźne obecnie dostępne narzędzia informatyczne do modelowania AK. Umożliwia zamodelowanie relacji pomiędzy domeną biznesową i domeną aplikacji, czego w sposób bezpośredni nie umożliwia UML lub BPMN. Celem szkolenia jest zapoznanie z językiem modelowania AK w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w tworzeniu modeli.

PeopleCert DevOps Leadership®

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie, świadczenie i wykorzystywanie usług IT oraz menedżerów wszelkich dziedzin biznesu, w których usługi IT są krytyczne dla ich działania. Grupą docelową szkolenia są również osoby zaangażowane w projekty/programy transformacji dotykających działy i usługi IT.

PeopleCert DevOps Fundamentals®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów z zakresu rozwoju oprogramowania, członków zespołów IT, analityków biznesowych, kierowników projektów i produktów oraz każdego, kto chce poznać zasady DevOps i efektywnie pracować w środowisku DevOps. Szkolenie zapewnia wiedzę i właściwe rozumienie terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz sposobu efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi w podejściu full-stack.

ITIL4® Foundation

ITIL4® jest zbiorem dobrych praktyk dla Działów IT odpowiedzialnych za przygotowanie, świadczenie i konsumpcję usług teleinformatycznych. Adresatami szkolenia są członkowie zespołów świadczących usługi, nie tylko informatyczne (utrzymanie, wsparcie, rozwój infrastruktury) wewnątrz własnej organizacji jak i zespoły obsługujące, w tym zakresie, klientów zewnętrznych. ITIL4 można wykorzystać w zarządzaniu usługami spoza obszaru IT.

DevOps, podejście praktyczne

Szkolenie autorskie Promity jest jednodniowym przeglądem najważniejszych założeń i elementów podejścia DevOps. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli wszelkich dziedzin biznesu, w których usługi IT są krytyczne dla ich działania, szczególnie zaś dla osób zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie, świadczenie i wykorzystywanie usług IT.