PeopleCert DevOps Fundamentals®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów z zakresu rozwoju oprogramowania, członków zespołów IT, analityków biznesowych, kierowników projektów i produktów oraz każdego, kto chce poznać zasady DevOps i efektywnie pracować w środowisku DevOps. Szkolenie zapewnia wiedzę i właściwe rozumienie terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz sposobu efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi w podejściu full-stack.

ITIL4® Foundation

ITIL4® jest zbiorem dobrych praktyk dla Działów IT odpowiedzialnych za przygotowanie, świadczenie i konsumpcję usług teleinformatycznych. Adresatami szkolenia są członkowie zespołów świadczących usługi, nie tylko informatyczne (utrzymanie, wsparcie, rozwój infrastruktury) wewnątrz własnej organizacji jak i zespoły obsługujące, w tym zakresie, klientów zewnętrznych. ITIL4 można wykorzystać w zarządzaniu usługami spoza obszaru IT.

DevOps, podejście praktyczne

Szkolenie autorskie Promity jest jednodniowym przeglądem najważniejszych założeń i elementów podejścia DevOps. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli wszelkich dziedzin biznesu, w których usługi IT są krytyczne dla ich działania, szczególnie zaś dla osób zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie, świadczenie i wykorzystywanie usług IT.

Confluence Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla obecnych oraz przyszłych użytkowników i administratorów Confluence. Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności w obsłudze Confluence w zakresie możliwym do administrowania.

Confluence Podstawowy

Szkolenie skierowane do użytkowników systemu Confluence, członków zespołów wykorzystujących narzędzie Confluence, członków PMO, a także do twórców i użytkowników intranetu.

Administracja Atlassian JIRA

Szkolenie przeznaczone jest dla obecnych oraz przyszłych administratorów JIRA. Szkolenie pozwala zapoznać się z narzędziem JIRA w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z niego w roli administratora.

Atlassian JIRA dla Użytkowników

Szkolenie skierowane do użytkowników JIRA, członków zespołów projektowych (tradycyjnych i zwinnych) korzystających z Atlassian JIRA. Szkolenie pozwala zapoznać się z narzędziem JIRA w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie w roli Usera.