ESEF – Wprowadzenie i Praktyka Wdrożenia Wymagań ESMA w Przedsiębiorstwie

Szkolenie prowadzone jest w formule wykładu połączonego z praktyczną prezentacją omawianych aspektów. Przeznaczone jest dla pracowników działów sprawozdawczości finansowej, odpowiedzialnych za proces konsolidacji, sporządzenie i publikację rocznego sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z wymaganiami ESMA oraz KNF.