Polityka jakości

Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi do naszych szkoleń, sposobu w jaki zostałeś obsłużony lub po prostu chciałbyś podzielić się z nami swoją opinią, zachęcamy do kontaktu z nami.
Prosimy o kontakt telefoniczny (tel. +48 22 300 51 81 ) lub wysłanie e-maila na adres szkolenia@promity.pl ze słowem „opinia” w tytule wiadomości.  Możesz również skontaktować się z nami korzystając z formularza dostępnego tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i jak najszybciej wyjaśnimy sprawę.

W przypadku zastrzeżeń do wyniku egzaminu PRINCE2®, ITIL® lub MSP® kandydaci mają prawo do zgłoszenia swoich uwag, złożenia skargi lub odwołania, kontaktując się z nami w podany powyżej sposób.  Jeśli nie przyniesie to zadowalającego rezultatu, kandydaci mogą skontaktować się bezpośrednio z PeopleCert (https://www.peoplecert.org/help-and-support).