Modelowanie w Języku Archimate 3.1

Archimate jest językiem modelowania Architektury Korporacyjnej (AK) wspierającym opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej) zdefiniowanych w TOGAF. Archimate jest wspierany przez różne narzędzia informatyczne do modelowania AK. Umożliwia zamodelowanie relacji pomiędzy domeną biznesową i domeną aplikacji, czego w sposób bezpośredni nie umożliwia UML lub BPMN. Celem szkolenia jest zapoznanie z językiem Archimate 3.1 w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w tworzeniu modeli.

Przygotowanie do egzaminu TOGAF Foundation (L1) i Certified (L2)

Szkolenie przeznaczone dla architektów korporacyjnych, menedżerów odpowiedzialnych za architekturę korporacyjną, ekspertów biznesowych i IT. Dla osób ubiegających się o certyfikację TOGAF v9.2, a którzy chcą zmaksymalizować swoje szanse egzaminacyjne.