Modelowanie Architektury Korporacyjnej

Szkolenie obejmuje język modelowania Architektury Korporacyjnej (AK) wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej). Modelowanie AK wspierane jest przez róźne obecnie dostępne narzędzia informatyczne do modelowania AK. Umożliwia zamodelowanie relacji pomiędzy domeną biznesową i domeną aplikacji, czego w sposób bezpośredni nie umożliwia UML lub BPMN. Celem szkolenia jest zapoznanie z językiem modelowania AK w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w tworzeniu modeli.