Sztuczna Inteligencja w Biznesie – interaktywne szkolenie z elementami Data Thinking i Role-Play

Szkolenie pozwala spojrzeć na wyzwania Sztucznej Inteligencji z perspektywy technicznej, biznesowej i prawnej. Aspekt techniczny jest wzbogacony o interaktywne notatniki, co w raz z dopasowanymi ćwiczeniami pozwala zrozumieć, a nawet „poczuć” bolączki inżynierów. Aspekt biznesowy dotyka zarówno analizy przypadków użycia Sztucznej Inteligencji w biznesie jak i metodyk prowadzenia tego typu projektów. Ta część jest wzbogacona licznymi mini-warsztatami (elementy Design/Data Thinking, sesje Role-Play), co pozwala na empiryczne doświadczenie realnych problemów projektowych. Aspekt prawny ma na celu pokazanie, że problemy prawne są ważne, ale nie należy się ich bać …

Data Science, Podejście Praktyczne – szkolenie podstawowe

Szkolenie przeznaczone dla analityków biznesowych i systemowych, dla ekspertów IT (programistów, architektów) i dla wszystkich innych zainteresowanych tematyką Data Science. Szkolenie pozwala na zapoznanie się z podstawami języka Python oraz z bibliotekami Pandas i Matplotlib – opanowanie tych narzędzi jest podstawą dla bardziej zaawansowanych technik prezentowanych w ramach szkolenia „Data Science, Podejście Praktyczne – szkolenie zaawansowane”. Szkolenie nastawione jest na praktykę, zgodnie z koncepcją Learning-by-doing, uczestnicy szkolenia pracują w pętli: ćwiczenie, refleksja, zrozumienie i powtórzenie. Proces jest efektywny dzięki ciągłemu wsparciu z strony instruktora.

Data Science, Podejście Praktyczne – szkolenie zaawansowane

Szkolenie przeznaczone dla analityków biznesowych i systemowych, dla ekspertów IT (programistów, architektów). Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych technik analitycznych w kontekście Data Science, algortymów Machine Learning (ML), sposobów oceny jakości działania uzyskanych modeli predykcyjnych jak również technik umożliwiających ich wyjaśnianie. Szkolenie łączy w sobie aspekty teoretyczne z praktyczną, narzędziową realizacją modeli ML (Python). Uczestnicy mogą przejść od stanu „wiem i rozumiem” do stanu ‚potrafię zastosować i zrealizować”.

Deep Learning w Pytorch

Kurs skierowany jest do programistów, badaczy danych (Data Scientists), specjalistów Big Data, inżynierów i naukowców chcących wykorzystać potencjał technik Deep Learning w rozwiązaniu najtrudniejszych wyzwań. Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych algorytmów Deep Learning, umożliwiających podjęcie wyzwań związanych z rozmaitymi rodzajami danych nieustrukturyzowanych (zdjęcia, wideo, tekst, dźwięk, inne), które stanowią 90% generowanych danych Big Data.