Przygotowanie do egzaminu PMP®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, dostarcza przekrojowej wiedzy z obszaru zarządzania projektami według standardu PMI® (Project Management Institute) oraz przygotowuje do prestiżowego egzaminu PMP® (Project Management Professional).

  Grupa docelowa:

 • doświadczeni kierownicy projektów, chcący potwierdzić swoje kwalifikacje najbardziej rozpoznawalnym certyfikatem z zakresu zarządzania projektami – Project Management Professional – PMP®
 • kierownicy projektów i członkowie zespołów projektowych będący w na początku swojej kariery projektowej, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami oraz potwierdzić je certyfikatem Certified Associate in Project Management – CAPM®
 • menedżerowie zespołów chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu projektami i nadzorze nad nimi
 • kierownicy i członkowie zespołu Biura Zarządzania Projektami
 • pozostałe osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i kompetencji o najlepsze praktyki zarządzania projektami zgodnie z PMBOK® Guide i potwierdzeniem umiejętności certyfikatem PMP® lub CAPM®
Dla uczestników:
 • uspójnienie, ułożenie wiedzy i najlepszych praktyk zarządzania projektami oferowanych przez Project Management Institute®
 • praktyczne opanowanie technik i narzędzi projektowych zalecanych przez Project Management Institute®
 • opanowanie i rozwinięcie umiejętności planowania projektów zgodnie z najlepszymi światowymi standardami
 • opanowanie i rozwinięcie umiejętności zarządzania realizacją, monitorowaniem i kontrolowaniem projektu
 • opanowanie i udoskonalenie procesu zarządzania zmianą w projektach
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminów PMP® oraz CAPM®, zapoznanie się z wymaganą wiedzą, formą egzaminu, typowymi pytaniami oraz technikami odpowiadania na nie
  Dla organizacji:
 • lepsze planowanie projektów
 • optymalne wykorzystanie zasobów
 • skuteczniejsze zarządzanie ryzykami i zmianami
 • lepsze angażowanie interesariuszy
 • efektywniejsza komunikacja
 • wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem
  Dzień 1:
 • Wstęp
 • Próbny skrócony test PMP
 • Wprowadzenie do egzaminu
 • Struktura PMBoK
 • Kluczowe komponenty projektowe
 • Środowisko projektowe
 • Rola kierownika projektu
 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
  Dzień 2:
 • Zarządzanie harmonogramem projektu – w tym wyliczanie ścieżek krytycznych
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Earned Value Management
 • Zarządzanie jakością projektu
  Dzień 3:
 • Zarządzanie zasobami projektu
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zakupami
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
 • Omówienie procesu aplikacji egzaminacyjnej Podsumowanie

Znajomość podstawowej terminologii projektowej. Około 3 lat doświadczenia w pracy z projektami.

KOD SZKOLENIA:
PM-PMP
CZAS TRWANIA:
3 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
3200,00 pln
Poziom szkolenia:
3 - Expert
PDU:
21
MATERIAŁY DODATKOWE:
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.