Planowanie i Kontrola Kosztów Projektu

Szkolenie skierowane do kierowników projektów i programów, planistów, wsparcia kierownika projektu, pracowników biura projektów i liderów zespołów.

 • Szkolenie daje wytyczne jak sterować projektem począwszy od fazy inicjacji, poprzez realizację do zamknięcia projektu
 • Całościowe omówienie aspektów planowania, monitorowania i sterowania projektem
 • Poznanie technik i dobrych praktyk definiowania projektu, kalkulacji kosztów, harmonogramowania, zarządzania ryzykiem, gromadzenia doświadczeń i raportowania stanu projektu
 • Poszerzenie wiedzy metodycznej o praktyczne elementy
 1. Definicja projektu. Uzasadnienie biznesowe. Zarządzanie zakresem. Zarządzanie wymaganiami. Zarządzanie interesariuszami
 2. Planowanie: WBS. Zarządzanie zależnościami. Estymacja kosztów. Budżetowanie
 3. Harmonogramowanie. Rodzaje harmonogramów. Budowanie harmonogramu. Komunikowanie. Projektowanie przeglądów. Agile
 4. Monitorowanie i sterowanie. Plan bazowy. Raport postępów. Kontrola kosztów. Planowanie krótkoterminowe. Zarządzanie zmianą. Zarządzanie ryzykiem. Analiza projektu
 5. Zapisy projektu i uczenie się. Zapisy/rekordy projektu. Zarządzanie dokumentami. Przekazywanie i zamykanie projektu. Zarządzanie doświadczeniami

Zalecane przed szkoleniem:

 • Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami

Zalecane po szkoleniu:

 • AgilePM® Foundation & Practitioner
 • Symulacja „Królewski Ogród”
 • Przygotowanie do egzaminu PMP®

Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania lub wsparcia zarządzania projektami o dowolnej skali.

KOD SZKOLENIA:
PM-ZKP
CZAS TRWANIA:
2 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
950,00 pln
Poziom szkolenia:
2-Zaawansowany
MATERIAŁY DODATKOWE:
Podręcznik
CENA NETTO: 300,00 PLN