AgileBA® Foundation

Grupą docelową szkolenia są Analitycy Biznesowi i Systemowi, Product Ownerzy, Deweloperzy, Scrum Masterzy oraz Managerowie zaangażowani w projekty Agile. Metodyka AgileBA jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za tworzenie produktów projektów zarządzanych zwinnie.  Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgileBA® Foundation.

 • Poszerzenie i ukierunkowanie wiedzy na temat zwinnego wytwarzania rozwiązań w środowisku zarządzanym zgodnie z metodyką AgilePM (DSDM) lub w ramach Scrum
 • Szkolenie prezentuje rolę analityka biznesowego w projekcie agile i zespołach wytwórczych wraz z technikami i dobrymi praktykami analitycznymi
 • Standard AgileBA szeroko profiluje rolę analityka: od poziomu strategicznego, poprzez poziom programu aż do poziomu projektu/wytwarzania rozwiązania
 • Standard AgileBA zawiera bazę wiedzy niezbędną dla roli Product Ownera
 • Zagadnienia, techniki, procesy AgileBA są przydatne dla przedstawicieli wytwórców jak i zamawiających (użytkowników, przedstawicieli biznesu)
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu
 • Rola Analityka Biznesowego w środowisku Agile
 • Podstawy Agile i rola Agile BA®
 • Uzasadnienie Biznesowe Agile
 • Interesariusze w projekcie Agile
 • Wymagania i User Story
 • Priorytetyzacja
 • Warsztaty
 • Modelowanie
 • Timeboxing i Rozwój Iteracyjny
 • Planowanie i estymacja wymagań w cyklu życia projektu
 • Cykl życia wymagań w projekcie Agile

Zalecane przed:

 • AgilePM® Foundation (szkolenie akredytowane)
 • ABC Scrum Master Foundation
 • Modelowanie w języku UML

Zalecane po:

 • AgileBA® Practitioner(szkolenie akredytowane przez APMG z egzaminem)
 • AgilePM® Practitioner (szkolenie akredytowane)

Inne powiązane szkolenia:

 •  Symulacja biznesowa Królewski Ogród

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, jednak znajomość podejścia Agile będzie ułatwieniem dla uczestników.

KOD SZKOLENIA:
PM-ABAAF2D
CZAS TRWANIA:
2 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
1950,00 pln
Poziom szkolenia:
2-Zaawansowany
MATERIAŁY DODATKOWE:
AKREDYTOWANE PRZEZ:

APMG