Przygotowanie do egzaminu PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner)

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, dostarcza przekrojowej wiedzy z obszaru zwinnego zarządzania projektami oraz kompleksowo przygotowuje do prestiżowego egzaminu PMI-ACP®.
  Grupa docelowa:
 • Kierownicy projektów chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze zwinnym i potwierdzić je certyfikatem PMI-ACP®
 • Właściciele produktów chcący lepiej zarządzać dostarczaniem produktów bardziej dopasowanych do potrzeb klientów
 • Analitycy biznesowi, testerzy, członkowie zespołów wytwórczych chcący poprawić umiejętności wykorzystania wiedzy, narzędzi i technik zwinnego zarządzania projektami oraz potwierdzić swoje kompetencje certyfikatem PMI-ACP®
  Dla uczestników:
 • uspójnienie, ułożenie wiedzy i najlepszych praktyk zwinnego zarządzania projektami
 • zrozumienie i przejście całego cyklu życia projektu Agile
 • praktyczne opanowanie technik i narzędzi projektowych zgodnie ze Scrum
 • opanowanie i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do zwinnego prowadzenia projektów zgodnie z najbardziej skutecznymi metodami: Scrum, Kanban, XP
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu PMI-ACP®, zapoznanie się z wymaganą wiedzą, formą egzaminu, typowymi pytaniami oraz technikami odpowiadania na nie
  Dla organizacji:
 • lepsze planowanie projektów zwinnych
 • bardziej optymalne wykorzystanie zasobów
 • skuteczniejsze zarządzanie licznymi zmianami
 • lepsze angażowanie interesariuszy
 • efektywniejsza komunikacja
 • wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem
  Dzień 1:
 • Wprowadzenie
 • Agile Manifesto
 • Zasady Agile
 • Spektrum metodyk i podejść zwinnych
 • Podstawy Scrum – role, artefakty, elementy procesu
 • Praca w Scrum – praktyczne aspekty
 • Zarządzanie produktem
  Dzień 2:
 • Dostosowywanie procesów zwinnych
 • Dostarczanie oparte na maksymalizacji wartości
 • Zaangażowanie interesariuszy
 • Zwiększanie efektywności zespołu zwinnego
  Dzień 3:
 • Zwinne planowanie
 • Techniki szacowania
 • Wykorzystanie Story Points
 • Metody priorytetyzacji pracy
 • Identyfikacja i adresowanie problemów
 • Omówienie procesu aplikacji egzaminacyjnej
 • Podsumowanie

Znajomość podstawowej terminologii projektowej. Około 3 lat doświadczenia w pracy z projektami.

Zelecane przed:

Scrum Master (ABC Scrum Master lub Professional Scrum Master I)

 

KOD SZKOLENIA:
PM-ACP
CZAS TRWANIA:
3 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
3200,00 pln
Poziom szkolenia:
3 - Expert
PDU:
21
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.