AgilePM® Foundation

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w środowiskach projektowych, wykorzystujących koncepcję zwinnego zarządzania projektami Agile.
Metodyka AgilePM® polecana jest osobom odpowiedzialnym za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów realizowanych zwinnie, w tym kadrze zarządzającej przedsiębiorstw, Kierownikom Projektów oraz Scrum Masterom i członkom zespołów projektowych.
Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym zdobycie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.
Szkolenie umożliwia zrozumienie różnic między tradycyjnym podejściem do zarządzania projektami i podejściem Agile.
Metodyka AgilePM® (DSDM) staje się światowym standardem zarządzania projektami w zmiennym środowisku biznesowym i daje możliwość poznania koncepcji prowadzenia projektów w sposób przewidywalny przy jednoczesnym zaangażowaniu zwinnych zespołów oraz adaptacyjnego, iteracyjnego sposobu działania.
Szkolenie kończy się egzaminem na poziomie Foundation, którego zdanie umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu..
 • Wprowadzenie do AgilePM® i koncepcji zarządzania zwinnego

 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu

 • Kluczowe czynniki sukcesu projektu DSDM/AgilePM®

 • Kwestionariusz Podejścia do Projektu (PAQ)

 • Połączenie z celami organizacji

 • Proces DSDM

 • Role i obowiązki

 • Produkty

 • Kluczowe praktyki

 • Planowanie i kontrola w cyklu życia

 • Inne praktyki

 • Egzamin AgilePM® 2.0 Foundation

Opcjonalnie:

 • Dodatkowe powtórzenie materiału

 • Warsztat praktyczny

Zalecane przed:

 • Wstęp do Zarządzania Projektami
 • PRINCE2® Foundation (szkolenie akredytowane)
 • SCRUM

Zalecane po:

 • Królewski Ogród (symulacja biznesowa)
 • AgilePM® Practitioner (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Inne powiązane szkolenia:

 • Narzędzia Kierownika Projektu
 • Zarządzanie Komunikacją w Projektach

Nie wymagamy specjalnego przygotowania, jednak podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami są mile widziane i ułatwią zrozumienie zagadnień omawianych w trakcie szkolenia.

KOD SZKOLENIA:
PM-APMAF2D/PM-APMAF3D
CZAS TRWANIA:
2/3 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
2250,00/2700,00 pln
Poziom szkolenia:
1-Podstawowy
PDU:
14-21
MATERIAŁY DODATKOWE:
AKREDYTOWANE PRZEZ:

APMG

Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.