Polityka prywatności Promity Sp. z o.o.

Największe znaczenie dla Promity Akademia mają Klienci. Wiedza na temat sposobu, w jaki dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, a także jak są one chronione jest uprawnieniem każdego Klienta. Wszelkie działania objęte są przepisami art. 4 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W poniższym dokumencie znajdują się podstawowe zasady dotyczące Polityki Prywatności prowadzonej przez Promity Akademia. Przyjmujemy, że korzystając z serwisu użytkownik akceptuje Politykę Prywatności.

Q: Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

A: Administratorem danych osobowych jest firma Promity Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: ul. Wiejska 14/15, 00-490 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wdział Gospodarczy KRS, NIP: 7010204699, REGON: 142057116 w związku z korzystaniem z witryny internetowej www.edu.promity.pl.

Q: Kto pełni rolę Inspektora Danych Osobowych?

A: Inspektorem Danych Osobowych w firmie Promity Sp. z o.o. jest pan Krzysztof Gwardys. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres  iod@promity.pl lub rodo@promity.pl. 

Q: Skąd firma pobiera dane?

A: Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem www.edu.promity.pl jest całkowicie dobrowolne i równoznaczne z wyraźną zgodą na wykorzystanie danych osobowych w celach, w których zostały one przekazane.

Q: W jakich celach i jakie dane firma przetwarza?

A: Przetwarzane dane zależą od celu, w jakim zostały one przekazane.

Realizacja usługi szkoleniowej

Podczas rejestracji na wybrane szkolenie użytkownik w formularzu zgłoszeniowym podaje swoje imię, nazwisko (bądź nazwę firmy), e-mail i numer telefonu. Dane te przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej. Podstawą prawną działań jest zgoda wyrażona dobrowolnie podczas wysyłania formularza zgłoszeniowego.

Udostępnienie materiałów z bazy wiedzy

Aby uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych oraz historii swoich szkoleń użytkownik podaje swój e-mail/login oraz hasło.

Kontakt z użytkownikiem

W celu kontaktu użytkownik może wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie. Podaje on swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Działania marketingowe

Jeżeli użytkownik dobrowolnie udzieli nam zgody, jego dane będą również przetwarzane w celu marketingu usług własnych, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Należy pamiętać, że bez podania wyżej wymienionych danych firma nie będzie w stanie zrealizować niektórych usług np. kontaktu z użytkownikiem bądź realizacji usługi szkoleniowej.

Q: Czy udostępnia się moje dane osobowe?

A: Bez wyraźnej zgody Użytkownika firma nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim lub poza obszar Unii Europejskiej.

Q: Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

A: Dane osobowe przekazane w  celu realizacji usługi szkoleniowej i kontaktu z użytkownikiem przechowywane są do czasu zrealizowania celu. Dane osobowe przekazane w celu udostępnienia materiałów szkoleniowych z bazy wiedzy lub w celu przeprowadzenia działań marketingowych, określonych w poprzednim pytaniu, przechowywane są do czasu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Po wycofaniu zgody dane niezwłocznie zostaną usunięte.

Q: Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

A: Użytkownik ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wyrażenia oraz cofnięcia zgód, poprawy, usunięcia lub przeniesienia danych osobowych. W przypadku, gdy użytkownik uważa, że jego dane osobowe wykorzystywane są niezgodnie z prawem może on wnieść skargę do organu nadzorczego, GIODO z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego. W przypadku cofnięcia zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu użytkownik proszony jest o skierowanie swoich uwag drogą elektroniczną na adres szkolenia@promity.pl

Q: W jakim celu zbierane są tzw. „cookies”?

A: Informacje pozyskane za pomocą „cookies” firma wykorzystuje jedynie w celu sprawdzenia popularności witryny internetowej. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania na jego komputerze ciasteczek. Zgoda udzielana jest dobrowolnie przez użytkownika podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej www.edu.promity.pl.

Q: W jaki sposób chronione są podane dane osobowe?

A: Dokładamy wszelkich starań, aby podane przez użytkownika dane osobowe nie zostały zniszczone, utracone, zmienione, ujawnione bądź niewłaściwie użyte. Spełniamy wszelkie wymagania prawne, w szczególności te związane z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Firma przetwarza je zarówno w wersji papierowej jak i wieloktrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z profilowaniem.

Kontakt

W przypadku pytań bądź w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu: +48(22)3005181 bądź mailowo: szkolenia@promity.pl