PeopleCert DevOps Fundamentals® (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie dla profesjonalistów z zakresu rozwoju oprogramowania, członków zespołów IT, analityków biznesowych, kierowników projektów oraz każdego, kto chce zdobyć wiedzę na temat zasad DevOps i efektywnie pracować w środowisku DevOps. Szkolenie zapewnia wiedzę dot. terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz sposobu efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi w podejściu full-stack. Kurs kończy się egzaminem, którego zdanie umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu DevOps Fundamentals.

AgileBA® Foundation (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Grupą docelową szkolenia są Analitycy Biznesowi i Systemowi, Product Ownerzy, Deweloperzy, Scrum Masterzy oraz Managerowie zaangażowani w projekty Agile. Metodyka AgileBA jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za tworzenie produktów projektów zarządzanych zwinnie. Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgileBA® Foundation.

AgilePM® Practitioner (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zwinnego zarządzania projektami AgilePM® i zdobyć certyfikat Practitioner. Szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, w tym kadrze zarządzającej, Kierownikom Projektów oraz członkom zespołów projektowych.

AgilePM® Foundation (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą stosować koncepcję zwinnego zarządzania projektami Agile. Szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, w tym kadrze zarządzającej przedsiębiorstw, Kierownikom Projektów oraz członkom zespołów projektowych.

Facylitacja warsztatów

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli i dziedzin, a także każdego, kto będzie prowadził warsztaty lub spotkanie robocze. Szkolenie jest szczególnie przydatne dla firm w trakcie transformacji do Agile.

ABC Scrum Master® (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie akredytowne przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w rozwój produktów i rozwiązań w ramach SCRUM. Szkolenie szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za maksymalne wykorzystanie SCRUM, w tym dla Scrum Masterów, menedżerów i członków zespołu SCRUM. Kurs kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu.

PRINCE2® Practitioner (szkolenie akredytowane z egzminem)

Szkolenie skierowane do menedżerów posiadających certyfikat PRINCE2® Foundation, menedżerów projektów, sponsorów projektów, zarządzających portfelem projektów, pracowników biura projektów PMO i liderów zespołów wykonawczych.