PeopleCert DevOps Leadership®

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie, świadczenie i wykorzystywanie usług IT oraz menedżerów wszelkich dziedzin biznesu, w których usługi IT są krytyczne dla ich działania. Grupą docelową szkolenia są również osoby zaangażowane w projekty/programy transformacji dotykających działy i usługi IT.

Przygotowanie do egzaminu PMP®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, dostarcza przekrojowej wiedzy z obszaru zarządzania projektami według standardu PMI® (Project Management Institute) oraz kompleksowo przygotowuje do prestiżowego egzaminu PMP® (Project Management Professional).

PeopleCert DevOps Fundamentals®

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów z zakresu rozwoju oprogramowania, członków zespołów IT, analityków biznesowych, kierowników projektów i produktów oraz każdego, kto chce poznać zasady DevOps i efektywnie pracować w środowisku DevOps. Szkolenie zapewnia wiedzę i właściwe rozumienie terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz sposobu efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi w podejściu full-stack.

ITIL4® Foundation

ITIL4® jest zbiorem dobrych praktyk dla Działów IT odpowiedzialnych za przygotowanie, świadczenie i konsumpcję usług teleinformatycznych. Adresatami szkolenia są członkowie zespołów świadczących usługi, nie tylko informatyczne (utrzymanie, wsparcie, rozwój infrastruktury) wewnątrz własnej organizacji jak i zespoły obsługujące, w tym zakresie, klientów zewnętrznych. ITIL4 można wykorzystać w zarządzaniu usługami spoza obszaru IT.

Deep Learning w Pytorch

Kurs skierowany jest do programistów, badaczy danych (Data Scientists), specjalistów Big Data, inżynierów i naukowców chcących wykorzystać potencjał technik Deep Learning w rozwiązaniu najtrudniejszych wyzwań. Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych algorytmów Deep Learning, umożliwiających podjęcie wyzwań związanych z rozmaitymi rodzajami danych nieustrukturyzowanych (zdjęcia, wideo, tekst, dźwięk, inne), które stanowią 90% generowanych danych Big Data.

DevOps, podejście praktyczne

Szkolenie autorskie Promity jest jednodniowym przeglądem najważniejszych założeń i elementów podejścia DevOps. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli wszelkich dziedzin biznesu, w których usługi IT są krytyczne dla ich działania, szczególnie zaś dla osób zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie, świadczenie i wykorzystywanie usług IT.

APMG International Project Planning & Control™ Planowanie i sterowanie projektem (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie skierowane do kierowników projektów i programów, planistów, wsparcia kierownika projektu, pracowników biura projektów i liderów zespołów.
The APMG International Project Planning & Control and Swirl Device is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
The APMG International and swirl device logo is a trade mark of the APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
The APMG International Project Planning & Control and Swirl Device is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
APMG International Project Planning & Control is a trademark of The APM Group Limited, All rights reserved.

AgileBA® Foundation

Szkolenie przeznaczone dla Analityków Biznesowych i Systemowych, Product Ownerów, Deweloperów, Scrum Masterów oraz Managerów zaangażowamych w projekty Agile. Metodyka AgileBA jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za tworzenie produktów projektów zarządzanych zwinnie. Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgileBA® Foundation.
The APMG-International AgileBA and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
AgileBA® AgileBA is a registered trademark of Agile Business Consortium Ltd. All rights reserved

AgilePM® Practitioner

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą metodyki zwinnego zarządzania projektami AgilePM® i zdobyć certyfikat AgilePM® Practitioner. Szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, w tym kadrze zarządzającej, kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych zarządzanych niedyrektywnie.
The APMG International and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium. All rights reserved.