DevOps, podejście praktyczne

Szkolenie autorskie Promity jest jednodniowym przeglądem najważniejszych założeń i elementów podejścia DevOps.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli wszelkich dziedzin biznesu, w których usługi IT są krytyczne dla ich działania, szczególnie zaś dla osób zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie, świadczenie i wykorzystywanie usług IT.
Adresatami szkolenia są członkowie zespołów deweloperskich oraz zespołów świadczących usługi informatyczne wewnątrz własnej organizacji lub dla klientów zewnętrznych.
Grupą docelową szkolenia są również menedżerowie i specjaliści zaangażowani w projekty/programy transformacji dotykających działów i usług IT.

Szkolenie jest jednodniowym przeglądem najważniejszych założeń i elementów podejścia DevOps.

DevOps jest metodyką integrującą i rozwijającą twórczo ITIL, Lean i Agile. DevOps definiuje „full stack” jako kompletny silos elementów wpływających na wartość dostarczaną przez IT: kulturę, praktyki i automatyzację.
Jednym z głównych założeń filozofii DevOps jest usunięcie „wall of confusion” pomiędzy działami wytwarzającymi rozwiązania informatyczne a tymi, którzy je wdrażają lub utrzymują.
DevOps pokazuje korzyści wynikające ze standaryzacji, automatyzacji i ciągłego doskonalenia procesów dostarczania usług IT.
DevOps prezentuje pryncypia, praktyki i procesy maksymalizujące wartość osiąganą dzięki usługom informatycznym.

Dzień 1
 • Historia i źródła DevOps
 • Relacje DevOps z ITIL, Lean i Agile
 • Full Stack
 • Praktyki rekomendowane przez DevOps
 • Zespoły DevOps
 • Znaczenie automatyzacji cyklu dostarcznia
 • DevOps Fundamentals & Leadership
 • AgilePM®
 • ABC Scrum Master lub Professional Scrum Master
 • ITIL® 4
 • TOGAF L1, L2
 • Symulacja biznesowa „Królewski Ogród”

Szkolenie wymaga od uczestników znajomości zagadnień związanych z tworzeniem lub utrzymaniem usług IT.

KOD SZKOLENIA:
ITM-DOP
CZAS TRWANIA:
1 dzień
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
950,00 pln
Poziom szkolenia:
1-Podstawowy
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.