PeopleCert DevOps Leadership®

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie, świadczenie i wykorzystywanie usług IT (ITSM – IT service management).

Adresatami szkolenia są zarówno liderzy zespołów deweloperskich, jak i osoby zarządzające usługami IT (utrzymanie, wsparcie, rozwój infrastruktury technicznej i aplikacyjnej) wewnątrz własnej organizacji (dla klienta wewnętrznego) lub obsługujące w tym zakresie klientów zewnętrznych.
Szkolenie przeznaczone jest także dla menedżerów wszelkich dziedzin  biznesu, w których usługi IT są krytyczne dla ich działania.
Grupą docelową szkolenia są również osoby zaangażowane w projekty/programy transformacji dotykających działy i usługi IT.
Usługi IT są realizowane na każdym poziomie zarządczym – strategicznym, projektowo-operacyjnym oraz realizacyjnym. Szkolenie kończy się egzaminem DevOps Leadership. Egzamin Peoplecert stanowi nierozłączną część szkolenia.

DevOps jest metodyką integrującą i rozwijającą twórczo ITIL, Lean i Agile.
DevOps definiuje „full stack”, jako kompletny silos elementów wpływających na wartość dostarczaną przez IT tj. kulturę, praktyki oraz automatyzację.
Jednym z głównych założeń filozofii DevOps jest usunięcie „wall of confusion” pomiędzy działami wytwarzającymi rozwiązania informatyczne, a tymi, którzy je wdrażają i utrzymują.
DevOps pokazuje korzyści wynikające ze standaryzacji, automatyzacji i ciągłego doskonalenia procesów dostarczania usług informatycznych.
DevOps prezentuje pryncypia, praktyki oraz procesy maksymalizujące wartość osiąganą dzięki usługom IT.
Szkolenie na poziomie Leadership pogłębia i rozszerza aspekty społeczne i zarządcze w transformacji DevOps.
Szkolenie kończy się egzaminem DevOps Leadership. Egzamin Peoplecert stanowi nierozłączną część szkolenia.

Dzień 1

 • Introduction: What Is DevOps Leadership?
 • Module 1: Clarifying & Aligning the DevOps Transformation to Value Delivery
Dzień 2
 • Module 2: Planning & Approaching the DevOps Transformation
 • Module 3: Engaging & Implementing the DevOps Full Stack
 • Module 4: Validating Results & Sustaining the DevOps Transformation
 • Wrap Up & Review, sample exam
 • Exam
 • DevOps Fundamentals (zalecane jako szkolenie poprzedzające)
 • AgilePM®
 • ABC Scrum Master lub Professional Scrum Master
 • ITIL® 4
 • TOGAF L1, L2
 • Symulacja biznesowa „Królewski Ogród”
Zalecane wcześniejsze ukończenia szkolenia akredytowanego PeopleCert DevOps Fundamentals®.
KOD SZKOLENIA:
ITM-PCDOLA
CZAS TRWANIA:
2 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
2500,00 pln
Poziom szkolenia:
1-Podstawowy
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.