ITIL4® Foundation

ITIL4® jest zbiorem dobrych praktyk dla Działów IT odpowiedzialnych za przygotowanie, świadczenie i konsumpcję usług teleinformatycznych. Adresatami szkolenia są członkowie zespołów świadczących usługi, nie tylko informatyczne (utrzymanie, wsparcie, rozwój infrastruktury) wewnątrz własnej organizacji jak i zespoły obsługujące, w tym zakresie, klientów zewnętrznych. ITIL4 można wykorzystać w zarządzaniu usługami spoza obszaru IT. Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym zdobycie międzynarodowego certyfikatu ITIL4® Foundation. Egzamin Peoplecert stanowi nierozłączną część szkolenia. ITIL® oraz swirl logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą.

We współczesnej gospodarce prawie każda organizacja wykorzystuje w swojej działalności usługi IT oparte na infrastrukturze technicznej i oprogramowaniu. Dlatego tak ważne jest, by menadżerowie posługiwali się ujednoliconą terminologią oraz metodyką.

  • ITIL® jest zbiorem dobrych praktyk i uniwersalnych wzorców, wspierających każdą organizację – niezależnie od jej charakteru, wielkości, struktury organizacyjnej, położenia geograficznego, wykorzystywanej technologii czy formy własności;
  • ITIL® jest najbardziej uznawanym standardem w dziedzinie zarządzania usługami IT;
  • ITIL® ustanawia wspólne rozumienie aspektów IT dla dostawców i odbiorców usług;
  • ITIL4® jest najnowszą, gruntownie dostosowaną do współczesnych wymagań, odsłoną standardu ITSM.

Szkolenie kończy się egzaminem certyfikacyjnym ITIL4® Foundation. Poziom Foundation stanowi, bazę i punkt wyjścia do kolejnych poziomów oraz gałęzi specjalistycznych wprowadzonych przez Axelos w 2019 roku.

Egzamin Peoplecert stanowi nierozłączną część szkolenia.
ITIL® oraz swirl logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą.

Dzień 1
 • Wprowadzenie
 • Kluczowe pojęcia
 • zarządzania usługami
 • Cztery wymiary zarządzania usługami
 • System wartości usług ITIL®
 • Podstawowe zasady ITIL®
 • Łańcuch wartości usług
Dzień 2
 •  Praktyki zarządzania ITIL®
 • Ogólne praktyki zarządzania
 • Praktyki zarządzania usługami
 • Praktyki zarządzania technicznego
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Egzamin
 • TOGAF
 • AgilePM® Foundation
 • Professional Scrum Master
 • DevOps Fundamentals
Szkolenie na poziomie Foundation wymaga od uczestników praktycznego doświadczenia w przygotowaniu i utrzymaniu usług teleinformatycznych lub doświadczenia w zarządzaniu wykorzystaniem tych usług.
KOD SZKOLENIA:
ITM-ITIL4AF
CZAS TRWANIA:
2 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
2200,00 pln
Poziom szkolenia:
1-Podstawowy
MATERIAŁY DODATKOWE:
Podręcznik
CENA NETTO: 350,00 PLN
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.