PRINCE2® 6th Edition Practitioner

Szkolenie skierowane do menedżerów posiadających certyfikat PRINCE2® 6th Edition Foundation, kierowników projektów, sponsorów projektów, managerów zarządzających portfelem projektów, pracowników biura projektów (PMO) i liderów zespołów wykonawczych. Szkolenie poszerza i pogłębia praktyczne aspekty zastosowania metodyki PRINCE2 6th Edition. Po zdaniu egzaminu zdobędziesz certyfikat PRINCE2 PRINCE2® 6th Edition Practitioner.

PRINCE2® 6th Edition Foundation

Szkolenie skierowane do menedżerów projektów, sponsorów projektów, zarządzających portfelem projektów, pracowników biura projektów PMO, liderów i członków zespołów wykonawczych.
Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji/firm/instytucji wszystkich branż i dziedzin działalności.
Uczestnicy zapoznają się z podejściem projektowym do zmiany i realizacji nietypowych przedsięwzięć, poznają standard zarządzania projektami zawierający pryncypia realizacji projektów, cykl życia projektu, podstawowe aspekty zarządcze, takie jak planowanie, organizacja, uzasadnienie biznesowe, ryzyko czy zarządzanie zmianą oraz techniki zarządcze.
Celem szkolenia jest ukazanie wszystkich aspektów zarządczych związanych z realizacją projektów przez firmę czy instytucję (organizację) na poziomie podstawowym, jednak z pewnymi elementami praktycznymi, szczególnie związanymi z dostosowaniem metodyki/standardu PRINCE2® 6th Edition.
Szkolenie kończy się egzaminem PRINCE2® 6th Edition Foundation.

MSP® (Managing Successful Programmes) Foundation

Szkolenie skierowane do menedżerów programów, menedżerów projektów, pracowników biura projektów i programu, a także menedżerów zmiany biznesowej. Szkolenie przeznaczone jest dla firm/organizacji realizujących swoją strategię poprzez wiele projektów.

Podstawy komunikacji społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy poprzez efektywną komunikację chcą zwiększyć własną skuteczność w przekazywaniu informacji oraz słuchaniu innych.

Kreowanie wizerunku zawodowego w social mediach

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby poznać metody wykorzystania nowych mediów w kreowaniu swojego wizerunku zawodowego oraz praktyczne aspekty tworzenia profili zawodowych na potrzeby procesów rekrutacyjnych.

Efektywne negocjacje

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją siłę negocjacyjną i podnieść kompetencje negocjacyjne. Szkolenie pozwala zwiększyć świadomość swojego stylu negocjacyjnego oraz przyswoić metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi.

Symulacja biznesowa „Królewski Ogród”

Zaawansowana symulacja biznesowa, zbudowana w oparciu o pryncypia i najlepsze praktyki zwinnego zarządzania projektami. Poprzez symulowanie skomplikowanego projektu w realiach historycznych „Królewski Ogród” pozwala na empiryczne doświadczenie realnych problemów projektowych oraz kolektywne poszukiwanie rozwiązań, ze szczególnym naciskiem na:
– samoorganizację zespołów deweloperskich w duchu filozofii Agile
– zarządzanie wymaganiami oraz ciągłe dbanie o korzyści biznesowe niezwykle wymagającego sponsora
– praktyczne wykorzystanie narzędzi technik usprawniających pracę w środowisku zwinnym pracę w oparciu o własne postawy, doświadczenia i wnioski, w pełni transferowalne na grunt organizacji
Symulacja jest narzędziem analizowania i usprawniania komunikacji wewnątrz zespołu oraz sposobu komunikacji z jego otoczeniem.
„Królewski Ogród” to także narzędzie wspierające integrację na poziomie całej organizacji pomiędzy pionami, procesami i zespołami.

Confluence Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla obecnych oraz przyszłych użytkowników i administratorów Confluence. Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności w obsłudze Confluence w zakresie możliwym do administrowania.

Confluence Podstawowy

Szkolenie skierowane do użytkowników systemu Confluence, członków zespołów wykorzystujących narzędzie Confluence, członków PMO, a także do twórców i użytkowników intranetu.