Symulacja biznesowa „Królewski Ogród”

Szkolenie skierowane jest do zespołów projektowych, zespołów operacyjnych, menedżerów projektów, menedżerów pierwszej linii, członków zespołów, top managementu, Scrum Masterów, Kierowników Projektów – wszystkich zainteresowanych wdrożeniem/transformacją Agile lub chcących udoskonalać dojrzałe zespoły Agile. 

Szkolenie rekomendowane jest zespołom w trakcie budowania oraz zespołom ustabilizowanym – firmom/organizacjom realizującym w ramach strategii transformację Agile.

„Królewski Ogród” to zaawansowana symulacja biznesowa, zbudowana w oparciu o pryncypia i najlepsze praktyki zwinnego zarządzania projektami. Poprzez symulowanie skomplikowanego projektu w realiach historycznych „Królewski Ogród” pozwala na empiryczne doświadczenie realnych problemów projektowych oraz kolektywne poszukiwanie rozwiązań, ze szczególnym naciskiem na:

– samoorganizację zespołów deweloperskich w duchu filozofii Agile

– zarządzanie wymaganiami oraz ciągłe dbanie o korzyści biznesowe niezwykle wymagającego sponsora

– praktyczne wykorzystanie narzędzi technik usprawniających pracę w środowisku zwinnym pracę w oparciu o własne postawy, doświadczenia i wnioski, w pełni transferowalne na grunt organizacji

Symulacja jest narzędziem analizowania i usprawniania komunikacji wewnątrz zespołu oraz sposobu komunikacji z jego otoczeniem.

„Królewski Ogród” to także narzędzie wspierające integrację na poziomie całej organizacji pomiędzy pionami, procesami i zespołami.

 • Wstęp
 • Realizacja projektu
 • Retrospektywa

Zalecane przed:

 • AgilePM® Foundation (szkolenie akredytowane)
 • PRINCE2® Foundation (szkolenie akredytowane)
 • SCRUM
Zalecane po:
 •  Zarządzanie Komunikacją w Projektach
 •  AgilePM® Practitioner (szkolenie akredytowane)
 •  PRINCE2® Practitioner (szkolenie akredytowane)
 •  SCRUM
 •  Facylitacja
Inne powiązane szkolenia:
 •  P2Live 
 

Podstawowa znajomość Agile i pracy w zespole.

KOD SZKOLENIA:
PM-RG
CZAS TRWANIA:
1 DZIEŃ
CENA SZKOLENIA (netto):
1649,00 pln
Poziom szkolenia:
0 - Adaptowalny
MATERIAŁY DODATKOWE:
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.