Atlassian JIRA dla Użytkowników

Szkolenie skierowane do użytkowników JIRA, członków zespołów projektowych (tradycyjnych i zwinnych) korzystających z Atlassian JIRA.

Zapoznanie się z narzędziem JIRA w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie w roli Usera.

 • Metodyki pracy projektowej – klasyczne (PMI/Prince2) i zwinne (Scrum, Kanban) – główne założenia
 • Podstawy JIRA – przeznaczenie i funkcjonalność systemu
 • Tworzenie zgłoszeń i praca z nimi
 • Praca z Panelami
 • Wyszukiwarka – Issue navigator, JQL, filtry i subskrypcje
 • Praca z tablicami Agile 
 • Raportowanie Scrum, Kanban i raporty ogólne
 • Tworzenie projektów
 • Konfiguracja elementów projektu (przegląd)
 • Podstawy budowy workflow i Agile simplified workflow
 • BigPicture 6
 • Praca z harmonogramem
 • Zarządzanie zasobami
 • Budowa mapy drogowej
 • Zarządzanie ryzykami
 • Zarządzanie użytkownikami i rolami
 • Podstawowe zagadnienia administracyjne 
 • Backup systemu i przywracanie kopii
 • Tworzenie pól i ekranów
 • Konfiguracja słowników
 • Indeksowanie
 • Przeglądy kodu w Crucible, integracja z JIRA

Brak wymagań.

KOD SZKOLENIA:
PT-JU
CZAS TRWANIA:
1 dzień
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
1200,00 pln
Poziom szkolenia:
1-Podstawowy
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.