Excel Zaawansowany – Analiza i Prezentacja Danych dla Analityków i Kontrolerów Finansowych

  Szkolenie szczególnie polecane Analitykom i Kontrolerom Finansowym, przeznaczone także dla osób które:
 • pracują z dużą ilością danych
 • chcą łączyć dane z różnych źródeł z użyciem Ms Excel
 • chcą wykonywać szybkie analizy na dużych ilościach danych (z wykorzystaniem tabel przestawnych)
 • chcą prezentować dane i wyniki analiz w sposób profesjonalny i czytelny (z uwzględnieniem dynamiki wykresów)
 • chcą osiągnąć zaawansowany poziom wykorzystania dostępnych funkcji i funkcjonalności w Ms Excel
 • Biegła analiza danych oraz profesjonalna ich prezentacja z użyciem m. in. tabel i wykresów przestawnych
 • Oszczędność czasu poprzez elastyczną analizę danych
 • Umiejętne zastosowanie funkcji i formuł do pracy z danymi
 • Zasady poprawnego wprowadzania i formatowania danych
 • Adresowanie komórek w Ms Excel; nadawanie nazw zakresom i wykorzystywanie ich w formułach
 • Omówienie teoretyczne i przykłady praktyczne najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników formuł i funkcji: formuły warunkowe; daty i godziny; funkcje finansowe, logiczne, tekstowe, matematyczne, statystyczne, informacyjne; zagnieżdżanie funkcji
 • Importowanie danych ze źródeł zewnętrznych do MS Excel
 • Eksport danych z Ms Excel
 • Tabele przestawne w analizie danych: Zasady przygotowania danych źródłowych, Tworzenie i projektowanie tabel przestawnych, Analiza danych w tabelach przestawnych: filtry, fragmentatory, wykresy przestawne, Aktualizacja danych, Praktyczne przykłady zastosowania tabel przestawnych do analizy danych
 • Ochrona danych w arkuszu
 • Wizualizacja z wykorzystaniem wykresów i grafiki

Ms Excel – dashboardy menadżerskie

  Od uczestników oczekujemy podstawowych umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel takich jak:
 • formatowania danych i komórek (kolory, czcionka, formaty liczbowe, daty, tekst)
 • stosowanie prostych formuł i funkcji typu: suma, autosumowanie
 • przygotowanie danych i umieszczanie ich w tabelach
 • umiejętność pracy na arkuszach
 • operacje na danych: zaznaczanie, kasowanie, zmiany formatów, wyszukiwanie danych i ich zmiana
 • ukrywanie wierszy i kolumn,
 • grupowanie danych
 • tworzenie wykresów
 • praca z wydrukiem (ustawienie zakresu wydruku, praca z podglądem, powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówków)
KOD SZKOLENIA:
PT-XLSCA
CZAS TRWANIA:
2 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
900,00 pln
Poziom szkolenia:
2-Zaawansowany
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.