Rozliczanie Czasu Pracy w oparciu o Jira Tempo Timesheet

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za rozliczenie czasu pracy i korzystających w tym zakresie z Jira Tempo Timesheet w tym do pracowników Działów Kadr i Płac oraz wszystkich użytkowników Attlasian Jira i członków zespołów projektowych (tradycyjnych i zwinnych) korzystających z JIRA.
Zapoznanie się z narzędziem JIRA oraz pluginem Tempo Timesheet w stopniu pozwalającym na:
 • definiowanie różnych sposobów rejestrowania czasu pracy
 • tworzenie widoków
 • raportowanie czasu pracy
 • tworzenie raportów podsumowujących czas pracy zarejestrowany przez pracowników i członków zespołów projektowych
 • zarządzanie kontami powiązanymi z rejestrem czasu pracy
 • ustawienia administracyjne
  • 1. Jira:
  • Wprowadzenie do JIRA
  • Tworzenie zgłoszeń z poziomu Jira
  • Omówienie widoku zgłoszenia Podstawowe operacje na zgłoszniach
  • 2. Przedstawienie możliwości konfiguracji w ramach aplikacji:
  • Wyszukiwanie zgłoszeń za pomocą wyszukiwarki, wstęp do JQL
  • Filtry – tworzenie, zapisywanie i udostępnianie filtrów
  • Pulpity – tworzenie, udostępnianie i kopiowanie pulipitów
  • 3. Tempo:
  • Wprowadzenie do rozszerzenia, omówienie głównych zmian w JIRA wprowadzonych przez plugin
  • Różne sposoby rejestrowania czasu pracy przy użyciu rozszerzenia Tempo Timesheet
  • Widoki dedykowane raportowaniu czasu pracy
  • Tworzenie raportów czasów pracy w opraciu o dane w zgłoszeniach i rejestracji czasu
  • Raportowanie czasu pracy przy użyciu licznika
  • Zarządzanie Kontami powiązanymi z rejestrem czasów pracy
  • Ustawienia administracyjne pluginu
  • Informacje o innych rozszerzeniach producenta Tempo Timesheet

  Brak wymagań.

  KOD SZKOLENIA:
  PT-JTT
  CZAS TRWANIA:
  1 dzień
  CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
  1200,00 pln
  Poziom szkolenia:
  1-Podstawowy
  Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
  Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.