Grzegorz Gwardys

Prawie 10 lat komercyjnego doświadczenia w Uczeniu Maszynowym, Deep Learningu, Wizji Komputerowej i Przetwarzaniu Języka Naturalnego. W Promity jest liderem zespołu Data Science / Computer Vision, realizującego prace badawczo-rozwojowe (B+R) …

Bartosz Antosik

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Inżynier, programista, elektronik, informatyk. Autor podręcznika akademickiego opisującego zagadnienia transmisji czasu rzeczywistego w pakietowych sieciach komputerowych.  Na przestrzeni 20 lat tworzył oprogramowanie między …

Witold Jarzynka

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu architekturą, projektami, usługami czy bezpieczeństwem systemów IT, łącząc wiedzę i umiejętności architekta, analityka biznesowego i menadżera z wiedzą o podatkach i finansach oraz bankowości.  Zrealizował …

Witold Janicki

Z wykształcenia ekonomista-informatyk-bankowiec. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka oraz Podyplomowego Studium Bankowego w Gdańskiej Szkole Bankowej. Główne obszary specjalizacji zawodowej to: zarządzanie projektami IT szkolenia z …

Krzysztof Gwardys

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarach architektury korporacyjnej, zmiany organizacyjnej, zarządzania portfelem projektów i rozwoju oprogramowania w wielu dużych organizacjach z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, energetycznego i publicznego. Wspierał realizację programów transformacyjnych …

Marcin Szybkowski

Ponad 10 lat w edukacji, 12 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami. Projektant symulacji biznesowych, menadżer, trener oraz konsultant. Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier i możliwości ich wykorzystania …

Artur Kasza

Facylitator, konsultant, kierownik projektów, trener facylitacji grupowej i zarządzania projektami. Projektuje i prowadzi spotkania oraz warsztaty, w obszarze strategii  projektów, zmiany i rozwoju organizacyjnego. Poliglota, doświadczony mówca, spędziwszy wiele lat …

Piotr Szabelak

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektach doradczych zarządzania architekturą korporacyjną. Posiada szerokie kompetencje w zakresie architektury korporacyjnej rozumianej jako praktyczne narzędzie zarządzania zmianą, planowania i realizacji portfela projektów, zarządzania usługami, …

Milena Stańczyk

Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Gdańskiego i Komunikacji i Kreowania Wizerunku Medialnego w Wyższej Szkole Bankowej. Pracę dyplomową pisała o negocjacjach międzykulturowych w biznesie międzynarodowym. Uczestniczka programu Erasmus na Uniwersytecie …

Janusz Rydlakowski

Trener w obszarze Zarządzania Projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu strategicznymi projektami w obszarze IT. Odpowiedzialny za modelowanie procesów biznesowych, przygotowanie zmian organizacyjnych oraz tworzenie strategii IT dla organizacji. Pracował …