Artur Kasza

Facylitator, konsultant, kierownik projektów, trener facylitacji grupowej i zarządzania projektami. Projektuje i prowadzi spotkania oraz warsztaty, w obszarze strategii  projektów, zmiany i rozwoju organizacyjnego.

Poliglota, doświadczony mówca, spędziwszy wiele lat za granicą, posiada duże umiejętności komunikacji międzykulturowej. Doktor nauk społecznych (Uniwersytet w Leuven, Belgia). Ukończył również studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia), w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim, komunikatywnie hiszpańskim.