Janusz Rydlakowski

Trener w obszarze Zarządzania Projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu strategicznymi projektami w obszarze IT. Odpowiedzialny za modelowanie procesów biznesowych, przygotowanie zmian organizacyjnych oraz tworzenie strategii IT dla organizacji. Pracował jako konsultant d/s wdrożeń i dostosowywania systemów informatycznych. Przez ostatnie lata będąc w roli architekta IT odpowiada za utrzymywanie i rozwój architektury aplikacyjnej przedsiębiorstwa.

Prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem metodyki PRINCE2 oraz frameworku SCRUM.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach finansowych pracując najczęściej w międzynarodowych projektach informatycznych i w projektach zmieniających procesy w organizacji oraz w firmach informatycznych („software house”).

Projektant, programista, analityk systemowy i procesowy, kierownik projektu, architekt IT.