Witold Janicki

Z wykształcenia ekonomista-informatyk-bankowiec.

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka oraz Podyplomowego Studium Bankowego w Gdańskiej Szkole Bankowej.

Główne obszary specjalizacji zawodowej to:

  • zarządzanie projektami IT
  • szkolenia z zakresu zarządzania projektami i analizy systemów IT
  • szkolenia z zarządzania zarządzania usługami oraz organizacją IT
  • doradztwo w budowaniu ładu zarządczego firm i organizacji publicznych

Posiada liczne akredytacje trenerskie międzynarodowych organizacji certyfikacyjnych: APMG, DASA, Peoplecert.