Piotr Szabelak

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektach doradczych zarządzania architekturą korporacyjną. Posiada szerokie kompetencje w zakresie architektury korporacyjnej rozumianej jako praktyczne narzędzie zarządzania zmianą, planowania i realizacji portfela projektów, zarządzania usługami, czy też strategicznego zarządzania rozwojem modelu funkcjonowania organizacji. Pracował przy modelowaniu procesów biznesowych, projektowaniu i wdrażaniu zasad zarządzania danymi, opracowywaniu standardów architektonicznych itp. Z uwagi na doświadczenie zawodowe posiada zarówno wiedzę o realiach działania administracji państwowej, jak i dużych czy średnich przedsiębiorstw komercyjnych z wielu branż m.in. petrochemicznej, telekomunikacyjnej, bankowości, energetycznej, handlowej.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (wydziału MEiL, specjalność Mechanika Stosowana – Robotyka).