PeopleCert DevOps Fundamentals® (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie dla profesjonalistów z zakresu rozwoju oprogramowania, członków zespołów IT, analityków biznesowych, kierowników projektów oraz każdego, kto chce zdobyć wiedzę na temat zasad DevOps i efektywnie pracować w środowisku DevOps. Szkolenie zapewnia wiedzę dot. terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz sposobu efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi w podejściu full-stack. Kurs kończy się egzaminem, którego zdanie umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu DevOps Fundamentals.

Deep Learning w Pytorch

Kurs skierowany jest do programistów, badaczy danych (Data Scientists), specjalistów Big Data, inżynierów i naukowców chcących wykorzystać potencjał technik Deep Learning w rozwiązaniu najtrudniejszych wyzwań. Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych algorytmów Deep Learning, umożliwiających podjęcie wyzwań związanych z rozmaitymi rodzajami danych nieustrukturyzowanych (zdjęcia, wideo, tekst, dźwięk, inne), które stanowią 90% generowanych danych Big Data.

Sztuczna Inteligencja w Biznesie (Wstęp do AI dla Managerów i Analityków danych)

Szkolenie dla Managerów i Analityków Biznesowych, przybliżające podstawy teoretyczne oraz obecne możliwości i ograniczenia Sztucznej Inteligencji. Uczestnicy poznają mechanizmy AI oraz techniki pracy na danych, dzieki czemu będą mogli wzbogacać swoje produkty i usługi o rozwiązania oparte na AI. Dowiedzą się także jak wykorzystać gromadzone przez ich firmy dane i wiedzę do wsparcia procesów decyzyjnych w logistyce, produkcji, marketingu czy sprzedaży. Szkolenie obejmuje zagadnienia odpowiedzialności prawnej za wyniki decyzji podejmowanych w oparciu mechanizmy AI.

Data Science, Podejście Praktyczne

Szkolenie przeznaczone dla analityków biznesowych i systemowych, dla ekspertów IT (programistów, architektów). Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych technik analitycznych w kontekście Data Science, algortymów Machine Learning (ML), sposobów oceny jakości działania uzyskanych modeli predykcyjnych jak również technik umożliwiających ich wyjaśnianie. Szkolenie łączy w sobie aspekty teoretyczne z praktyczną, narzędziową realizacją modeli ML (Python). Uczestnicy mogą przejść od stanu „wiem i rozumiem” do stanu ‚potrafię zastosować i zrealizować”.

Przygotowanie do egzaminu TOGAF Foundation (L1) i Certified (L2)

Szkolenie przeznaczone dla architektów korporacyjnych, menedżerów odpowiedzialnych za architekturę korporacyjną, ekspertów biznesowych i IT. Dla osób ubiegających się o certyfikację TOGAF v9.2, a którzy chcą zmaksymalizować swoje szanse egzaminacyjne.

AgileBA® Foundation (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Grupą docelową szkolenia są Analitycy Biznesowi i Systemowi, Product Ownerzy, Deweloperzy, Scrum Masterzy oraz Managerowie zaangażowani w projekty Agile. Metodyka AgileBA jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za tworzenie produktów projektów zarządzanych zwinnie. Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgileBA® Foundation.

AgilePM® Practitioner (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zwinnego zarządzania projektami AgilePM® i zdobyć certyfikat Practitioner. Szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, w tym kadrze zarządzającej, Kierownikom Projektów oraz członkom zespołów projektowych.

AgilePM® Foundation (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą stosować koncepcję zwinnego zarządzania projektami Agile. Szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, w tym kadrze zarządzającej przedsiębiorstw, Kierownikom Projektów oraz członkom zespołów projektowych.

Excel Zaawansowany – Analiza i Prezentacja Danych dla Analityków i Kontrolerów Finansowych

Szkolenie przeznaczone dla osób które:
– pracują z dużą ilością danych
– chcą łączyć dane z różnych źródeł z użyciem Ms Excel
– chcą wykonywać szybkie analizy na dużych ilościach danych (z wykorzystaniem tabel przestawnych)
– chcą prezentować dane i wyniki analiz w sposób profesjonalny i czytelny (z uwzględnieniem dynamiki wykresów)
– chcą osiągnąć zaawansowany poziom wykorzystania dostępnych funkcji i funkcjonalności w Ms Excel