AgileBA® Foundation

Szkolenie przeznaczone dla Analityków Biznesowych i Systemowych, Product Ownerów, Deweloperów, Scrum Masterów oraz Managerów zaangażowamych w projekty Agile. Metodyka AgileBA jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za tworzenie produktów projektów zarządzanych zwinnie. Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgileBA® Foundation.
The APMG-International AgileBA and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.
AgileBA® AgileBA is a registered trademark of Agile Business Consortium Ltd. All rights reserved