Michał Leśniak

Trener z ponad 20-letnim doświadczeniem. Entuzjasta agile. Ucząc się zdobył tytuły MBA, magistra inżyniera i nauczyciela. Te obszary wiedzy uzupełnione o własne doświadczenie wykorzystuje zawodowo, przede wszystkim do edukowania w zakresie zarządzania projektami, a także pomagając różnym organizacjom, od międzynarodowych korporacji po jednostki publiczne, w poprawie sposobu ich zarządzania, oraz samemu zarządzając projektami.
Pracował nad tłumaczeniem podręcznika i egzaminów AgilePM na język polski. Posiadacz dziesiątków certyfikatów wydanych między innymi przez PeopleCert, APMG i Microsoft. Przygotował wielu trenerów do pracy. Autor materiałów szkoleniowych. Pracę trenera zaczynał, ucząc zarządzania serwerami Microsoft i ich programowania. Następnie poprzez PRINCE2 dotarł do podejścia zwinnego w zarządzaniu projektami i programami oraz w analizie wymagań.