Jerzy Filipowicz-Limanówka

Absolwent wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, trener, mentor, menadżer IT z ugruntowaną wiedzą prawną i menadżerską, od ponad 20 lat uczestniczy w projektach dostarczania i utrzymania usług IT świadcząc usługi doradcze w procesie tworzenia i wdrażania systemów informatycznych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji, monitorowania i rozliczania umów na dostawę i wdrożenie złożonych systemów informatycznych, a także wspierania mediacji w sporach związanych z realizacją umów. Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa nowych technologii oraz oceny wpływu regulacji prawa na inwestycje informatyczne (w tym przykładowo ochrona danych wrażliwych, bezpieczeństwo, interoperacyjność) zarówno w aspekcie biznesowym jak i technicznym.