Dominik Ambroziak

Dominik Ambroziak

Absolwent matematyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (praca dyplomowa nt. wykorzystania metody graphical lasso w selekcji rzadkich grafów zależności). Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie stosowania Statystyki i Uczenia Maszynowego w biznesie – uczestniczył w wielu projektach związanych z analizą szeregów czasowych (w tym zagadnienia dotyczące web trafic analysis), szeroko rozumianą analizą klientów (dane CRM), czy wizją komputerową (zastosowania Retail). Oprócz tworzenia rozwiązań Data Science przeprowadzał dla klientów Promity dedykowane szkolenia, dotyczące zarówno praktycznego wykorzystania narzędzi, jak i intuicji stojącej za algorytmami AI. Bierze aktywny udział w wydarzeniach dotyczących Machine Learning np. prelekcja na konferencji „Statystyka Matematyczna” – Będlewo 2018, czy uczestnictwo w szkole DeepLearn 2019.