Daniel Grzywczak

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Posiada prawie 10 lat komercyjnego doświadczenia, przede wszystkim w obszarze analizy obrazów i wizji komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem technik głębokiego uczenia, ale również w zakresie przetwarzania sygnałów, analizy dźwięku i sekwencji wideo, danych tabelarycznych oraz uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Od dwóch lat jest liderem projektu w Promity.