Zbieranie i Dokumentowanie Wymagań

Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w zbieranie, precyzowanie i spełnianie wymagań dotyczących rozwiązań informatycznych, włączając: analityków biznesowych i systemowych, projektantów, konsultantów, scrum masterów, kierowników projektów IT, testerów, kluczowych użytkowników oraz wszystkich członków zespołów projektowych i osób zajmujących się inżynierią wymagań.

Szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy na temat poprawnych metodycznie i efektywnych sposobów zbierania,  priorytetyzowania i dokumentowania wymagań oraz uczy jak dobrać metodę pracy odpowiednią dla projektu oraz zastosowanego podejścia zarządczego.

Dzień 1
 • Problemy projektów IT związane z zarządzaniem wymaganiami
 • Precyzowanie płaszczyzny porozumienia zamawiającego i wykonawcy
  ◦ Podstawowe pojęcia: produkt, rezultat, jakość produktu, zakres projektu, jakość projektu, uzasadnienie biznesowe, sponsor, użytkownicy, utrzymanie produktu, potrzeba biznesowa, wymaganie, zarządzanie zmianą
  ◦ Analiza interesariuszy projektu, źródła wymagań
  ◦ Uzasadnienie biznesowe projektu, wizja biznesowa rozwiązania
 • Miejsce analizy wymagań w projekcie informatycznym, cykl życia wymagań: podejście tradycyjne, podejście agile, rola Analityka biznesowego w procesie zarządzania wymaganiami
 • Kategoryzacja wymagań: funkcjonalne, niefunkcjonalne, potrzeba Interesariusza a wymaganie na rozwiązanie
 • Techniki zbierania wymagań i zakresy ich zastosowania: wywiad, warsztaty facylitowane, analiza dokumentacji i danych,  obserwacja, modelowanie i prototypowanie
 • Dzień 2
 • Strukturyzowanie i dokumentowanie wymagań
  ◦ Cechy dobrej specyfikacji wymagań
  ◦ Tradycyjne techniki: poziomy dokumentacji, UML (wstęp), Analiza Use Case
  ◦ Techniki agile: User Story/Product Backlog, Persony, Release Plan
 • Priorytetyzacja wymagań: KANO, MoSCoW, rola interesariuszy
 • Szacowanie wymagań (czas i koszt implementacji): zagadnienie szacowania, szacowanie w podejściu tradycyjnym, szacowanie w podejściu agile
 • Zarządzanie zmianą wymagań: w podejściu tradycyjnym, w podejściu agile
 • Podsumowanie
  • Modelowanie UML
  • BPMN 2.0
  • Modelowanie Archimate

  Zalecane wcześniejsze praktyczne uczestnictwo w realizacji projektów informatycznych

  KOD SZKOLENIA:
  IO-ZDW
  CZAS TRWANIA:
  2 DNI
  CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
  1250,00 pln
  Poziom szkolenia:
  2-Zaawansowany
  Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
  Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.