Sporządzanie Sprawozdań Finansowych Zgodnie z ESEF – Warsztat Praktyczny

Szkolenie prowadzone w formule praktycznych warsztatów przeznaczone jest dla pracowników działów sprawozdawczości finansowej, odpowiedzialnych za proces konsolidacji, sporządzenie i publikację rocznego sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z wymaganiami ESMA oraz KNF.

Szkolenie w formie warsztatowej polecane jest również dyrektorom pionów finansowych oraz kadrze zarządzającej odpowiedzialnej za przygotowanie organizacji do wymagań ESEF i wybór narzędzi informatycznych.

 • Nabycie wiedzy o wymaganiach ESMA, MF i KNF w zakresie sprawozdawczości finansowej opartej o MSR i MSSF, procesie przygotowania i opracowania sprawozdania finansowego w formacie ESEF za pomocą profesjonalnych narzędzi, który kończy się generacją plików gotowych do złożenia podpisów elektronicznych i wysyłki
 • Zrozumienie platformy CoreFiling umożliwiającej import swoich sprawozdań (pliki Word lub Excel), znakowanie pozycji sprawozdania, rozszerzanie taksonomii, walidację sprawozdania pod kątem wymagań RTS oraz filing rules, generację plików iXBRL oraz eksport w postaci archiwum zgodnego z formatem Taxonomy Package 1.0
 • Dodatkowo, w ramach warsztatów, zostanie przygotowana wersja sprawozdania do publikacji na stronie internetowej z wbudowaną dedykowaną przeglądarką, która prezentuje w czytelny sposób fakty i opisujące je atrybuty oraz waliduje złożone podpisy elektroniczne. Utworzone sprawozdanie ESEF oraz rozszerzona taksonomia mogą być  powtórnie wykorzystane jako szablony do szybkiego utworzenia sprawozdania w kolejnym roku.
 • Obowiązujące przepisy
 • Wymagania RTS
 • Taksonomie IFRS i ESMA
 • Import sprawozdania
 • Tworzene kontekstów i znakowanie pozycji
 • sprawozdania lub bloków informacji
 • Tworzenie rozszerzeń użytkownika w taksonomii
 • Tryb „automatyczny” z sugestiami znaczników i przeglądy weryfikacyjne
 • Walidacja sprawozdania i usuwanie błędów
 • Generowanie sprawozdania w formacie iXBRL
 • Export taksonomii i sprawozdania w formacie ESEF
 • Podpisy elektroniczne – rodzaje i wskazówki praktyczne
 • Przygotowanie wersji sprawozdania z wbudowaną przeglądarką iXBRL
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Zalecane przed szkoleniem:

 • Wprowadzenie i praktyka wdrożenia wymagań ESMA w przedsiębiorstwie

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie, jednak ogólna wiedza na temat formatu ESEF jest przydatna. W czasie warsztatów uczestnicy będą pracować na swoich skonsolidowanych rocznych sprawozdaniach finansowych, których dostarczenie jest wymagane przed rozpoczęciem warsztatów.

KOD SZKOLENIA:
FR-ESEF2
CZAS TRWANIA:
2 dni
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
1200,00 pln
Poziom szkolenia:
2-Zaawansowany
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.