Integracja danych z wykorzystaniem Talend Open Studio for Data Integration (Advanced)

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów zajmujących się integracją danych ETL, a także osób, które chcą poznać zaawansowane mechanizmy pracy w narzędziu TOS for Data Integration.

Szkolenie pozwala na poznanie funkcjonalności umożliwiających tworzenie zaawansowanych rozwiązań ETL opartych o rozwiązania Talend Open Source.

  • Zaawansowane transformowanie danych
  • Obsługa wyjątków
  • Tworzenie zaawansowanych mechanizmów logowania
  • Sterowanie procesami zewnętrznych parametrów
  • Dobre praktyki projektowe
  • Elementy Data Quality
  • Wprowadzenie do Integracji Danych i Koncepcji ETL
  • Integracja danych z wykorzystaniem Talend Open Studio for Data Integration (Basic)

Znajomość koncepcji przetwarzania ETL i hurtowni danych. Zalecana jest także znajomość SQL i podstawowa znajomość Talend Open Studio.

KOD SZKOLENIA:
BI-TOSA
CZAS TRWANIA:
2 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
1900,00 pln
Poziom szkolenia:
2-Zaawansowany
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.