Warsztaty P2Live

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, liderów zespołów, pracowników biura projektów, członków zespołów wykonawczych, top managementu. Skierowane jest ono do firm/organizacji wdrażających lub usprawniających zarządzanie poprzez projekty.

Symulacja biznesowa „Królewski Ogród”

Szkolenie skierowane jest do zespołów projektowych, zespołów operacyjnych, menedżerów projektów, menedżerów pierwszej linii, członków zespołów, top managementu, Scrum Masterów, Kierowników Projektów – wszystkich zainteresowanych wdrożeniem/transformacją Agile lub chcących udoskonalać dojrzałe zespoły Agile.