PPC® Project Planning And Control. Planowanie i sterowanie projektem (szkolenie akredytowane z egzaminem)

Szkolenie skierowane do kierowników projektów i programów, planistów, wsparcia kierownika projektu, pracowników biura projektów i liderów zespołów.

 • PPC® daje wytyczne jak sterować projektem począwszy od fazy inicjacji, poprzez realizację do zamknięcia projektu
 • Całościowe omówienie aspektów planowania, monitorowania i sterowania projektem
 • Poznanie technik i dobrych praktyk definiowania projektu, kalkulacji kosztów, harmonogramowania, zarządzania ryzykiem, gromadzenia doświadczeń i raportowania stanu projektu
 • Poszerzenie wiedzy metodycznej o praktyczne elementy
 1. Definicja projektu. Uzasadnienie biznesowe. Zarządzanie zakresem. Zarządzanie wymaganiami. Zarządzanie interesariuszami
 2. Planowanie. Wprowadzenie. Struktura podziału. Zarządzanie zależnościami. Estymacja kosztów. Budżetowanie
 3. Harmonogramowanie. Wprowadzenie. Rodzaje harmonogramów. Budowanie harmonogramu. Komunikowanie. Projektowanie przeglądów. Agile
 4. Monitorowanie i sterowanie. Plan bazowy. Raport postępów. Kontrola kosztów. Planowanie krótkoterminowe. Zarządzanie zmianą. Zarządzanie ryzykiem. Analiza projektu
 5. Zapisy projektu i uczenie się. Zapisy/rekordy projektu. Zarządzanie dokumentami. Przekazywanie i zamykanie projektu. Zarządzanie doświadczeniami

Zalecane przed szkoleniem:

 • Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami

Zalecane po szkoleniu:

 • MoR® Foundation (szkolenie akredytowane)
 • MSP Foundation (szkolenie akredytowane)
 • MOP (zarządzanie portfelem)
 • Symulacja „Królewski Ogród”

Od uczestników szkolenia wymagamy praktyki projektowej, zarządzania lub wsparcia zarządzania projektami o dowolnej skali.

KOD SZKOLENIA:
PM-PPCAF
CZAS TRWANIA:
2 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
950,00 pln
Poziom szkolenia:
2-Zaawansowany
MATERIAŁY DODATKOWE:
Podręcznik
CENA NETTO: 300,00 PLN