Przygotowanie do egzaminu TOGAF Foundation (L1) i Certified (L2)

Szkolenie przeznaczone dla architektów korporacyjnych, menedżerów odpowiedzialnych za architekturę korporacyjną, ekspertów biznesowych i IT. Szkolenie dostosowane do potrzeb osób ubiegających się o certyfikaty TOGAF v9.2, którzy chcą zmaksymalizować swoje szanse egzaminacyjne.

Korzyści dla organizacji:
 • Podniesienie kwalifikacji merytorycznych architektów zgodne z uznawaną metodyką światową
 • Ułatwienie uzyskania unikalnej certyfikacji architekta korporacyjnego
 • Wymiana doświadczeń praktycznych z prowadzącymi szkolenie architektami
 • Poznanie struktury i języka opisu/definiowania architektury korporacyjnej
Korzyści dla uczestnika:
 • zwiększenie szans egzaminacyjnych i obniżenie poziomu destrukcyjnej presji stresu egzaminacyjnego
 • dobre przećwiczenie materiału egzaminacyjnego
 • zapoznanie się ze sposobem zdawania egzaminu
 • poznanie i utrwalenie materiału egzaminacyjnego z lekkimi odniesieniami do praktycznych zastosowań w zarządzaniu architekturą korporacyjną organizacji
 • Wstęp do metodyki TOGAF® i zasad egzaminowania
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Kluczowe zagadnienia
 • Definicje ogólne
 • Cykl zarządzania ADM (Architecture Development Method)
 • Fazy cyklu ADM
 • Wskazówki i techniki dla stosowania ADM
 • Ład architektoniczny (Architecture Governance)
 • Widoki a punkty widzenia i interesariusze
 • Bloki budulcowe architektury
 • Produkty cyklu ADM
 • Modele referencyjne w TOGAF
 • Techniki adaptacji ADM: iteracje, poziomy, zagadnienia bezpieczeństwa
 • Pomiar dojrzałości architektonicznej
 • Ramy kwalifikacji zawodowych architektów
 • Ćwiczenia przed egzaminem
Zalecane szkolenia po:
 • DevOps
 • Modelowanie w Języku UML
 • Modelowanie w Języku Archimate 3.1

Zakładamy, że osoba uczestnicząca w kursie ma doświadczenia i potrzeby związane z utrzymaniem i/lub zarządzaniem architekturą korporacyjną – jest to potrzebne dla praktycznego odniesienia/rozumienia, jak również oceny zakresu i sposobu zastosowania pojęć oraz zasad będących w zakresie TOGAF.

KOD SZKOLENIA:
ITM-TOGAFAP
CZAS TRWANIA:
3 DNI
CENA SZKOLENIA za osobę (netto):
4500 PLN
Poziom szkolenia:
2-Zaawansowany
MATERIAŁY DODATKOWE:
Slajdy wydrukowane
Brak zaplanowanych szkoleń tego rodzaju w najbliższej przyszłości.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.